Ailt is déanaí

Má tá leabhar críochnaithe agat i bpáirt riamh, agus má shocraigh tú é a chartlannú ar do Kindle, ach anois go bhfuil cinneadh déanta agat gurb é seo an t-am ceart chun é a léamh, beidh ort é a bhaint...
Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar árachas sláinte, beidh ort cuairt a thabhairt ar oifig an dochtúra le haghaidh corpartha. Tá bealaí ann ar féidir leat ullmhú don fhisiciúil seo chun rátaí n...
Is feidhmchlár gréasáin é Wildfire a ligeann duit cur chun cinn agus feachtais idirghníomhacha brandáilte a chruthú lena n-áirítear comórtais, bronntanais, suirbhéanna agus scuabgheallta. Tar éis duit...
Tá cearta agus dualgais ag comh-thionóntaí réadmhaoine ar féidir leo teacht salach ar a chéile - go háirithe má fuair tú maoin mar chomh-thionónta le duine nach bhfuil muinín agat aisti nó a bhfuil ai...
Is féidir le cártaí creidmheasa a bheith ina n-uirlis iontach agus airgead á chaitheamh, go háirithe méideanna móra, ach d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach airgeadais má úsáidtear go mícheart iad....
Tá sé deacair maireachtáil ar ioncam aonair. Mar sin féin, tá beagnach 40% de theaghlaigh i Meiriceá ag tógáil leanaí ar ioncam amháin. [1] Athraíonn cúiseanna daoine. Mar shampla, d’fhéadfadh go bhfu...
Caithfidh ranna rialtais agus cuideachtaí príobháideacha oibriú le hinnealtóirí comhairleacha d’fhonn tionscadail a chur i gcrích gan dul thar srianta fostaíochta. Míthuiscint choitianta is ea go bhfu...
Sula nglanann tú do phailléid, cuir lámhainní tiubha air agus déan iniúchadh amhairc ar an adhmad le haghaidh stains, tairní atá ag gobadh amach agus marcálacha cód. Chomh luath agus a dheimhníonn tú ...
Is féidir le custaiméirí feargacha a láimhseáil a bheith ar cheann de na gnéithe is dúshlánaí de phost. Cibé an dtugann siad aghaidh ort duine le duine, nó má labhraíonn tú leo ar an bhfón, tá gach se...
Soláthraíonn árachas taistil árachas do dhaoine aonair a bhaineann go sonrach le riachtanais mhíochaine agus éigeandála agus iad ag taisteal. Is féidir le hárachas taistil cúram míochaine éigeandála, ...
Cruthaithe i 1969, is é cuspóir na Cánach Íosta Malartach (AMT) a chinntiú go bhfuil cáiníocóirí ardioncaim a bhfuil creidmheasanna speisialta acu agus asbhaintí cánach íoscháin chánach socraithe ar a...
Má chreideann tú go raibh an breithmheas ar do mhaoin ró-ard, b’fhéidir gur mhaith leat aturnae cánach maoine a fhostú. Féadfaidh aturnae cánach maoine a bhfuil taithí aige dúshlán a thabhairt don mhe...
Féadann teaghlaigh dícheallacha a gcuid cánach a shábháil tríd an gcreidmheas cánach ioncaim tuillte (EITC) a éileamh. Beidh an méid a thuilleann tú bunaithe ar líon na leanaí cáilitheacha atá agat ag...
Má tá maoin tráchtála á léasú agat, tá roinnt cúinsí speisialta ann a bhfuil sé tábhachtach aghaidh a thabhairt orthu sula ndéanann tú do chomhaontú chun léasú. Cuideoidh an t-alt seo leat seicliosta ...
Is í an vótáil bunchloch an daonlathais, ach sula bhféadann tú vótáil, ní mór duit clárú. Le bheith incháilithe chun clárú chun vótáil in Oregon, caithfidh tú a bheith i do shaoránach SAM, i do chónaí...
Ní chiallaíonn cúisimh i gcoir i gcónaí go gcaithfidh tú pléadáil a dhéanamh nó triail a bhaint as. Déanann aturnae an ionchúisimh nó breitheamh go leor cúisimh choiriúla a dhíbhe, i bhfad sula ndéant...
Is éard is bróicéir custaim ann ná duine a oibríonn do Chustaim agus Cosaint Teorann na SA chun cabhrú le daoine earraí a allmhairiú agus a onnmhairiú isteach agus amach as an tír. Le bheith i do bhró...
Má tá triail shibhialta críochnaithe agat a raibh tú i do pháirtí ann, ní chiallaíonn díreach toisc go bhfuair tú breithiúnas neamhfhabhrach nach bhfuil roghanna agat. Tá sé de cheart agat do chás a a...
Is minic go mbíonn faisnéis rúnda ag gnóthais atá ríthábhachtach dá n-éireoidh leo. Beidh tú ag iarraidh an fhaisnéis sin a chosaint ar nochtadh d’iomaitheoirí agus don phobal. Mar sin féin, b’fhéidir...
Ag iarraidh cuairteoirí nua a mhealladh chuig do bhaile nó cathair? San aois dhigiteach atá againn faoi láthair, tá sé níos indéanta ná riamh turasóirí a fháil chun aird a thabhairt ar áit ar leith. I...
permanentrevolution-journal.org © 2020